kirli sutyen

Kullanım örnekleri

kirli sutyen
dirty bra
icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make (something) dirty.


Definition: To stain or tarnish (somebody) with dishonor.


Definition: To debase by distorting the real nature of (something).


Definition: To become soiled.

icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Unclean; covered with or containing unpleasant substances such as dirt or grime.

Example: Despite a walk in the rain, my shoes weren't too dirty.


Definition: That makes one unclean; corrupting, infecting.

Example: Don't put that in your mouth, dear. It's dirty.


Definition: Morally unclean; obscene or indecent, especially sexually.

Example: At the reception, Uncle Nick got drunk and told dirty jokes to the bridesmaids.


Definition: Dishonourable; violating accepted standards or rules.

Example: He might have scored, but it was a dirty trick that won him the penalty.


Definition: Corrupt, illegal, or improper.

Example: I won't accept your dirty money!


Definition: Out of tune.

Example: You need to tune that guitar: the G string sounds dirty.


Definition: Of color, discolored by impurities.

Example: The old flag was a dirty white.


Definition: Containing data needing to be written back to memory or disk.

Example: Occasionally it reads the sector into a dirty buffer, which means it needs to sync the dirty buffer first.


Definition: Carrying illegal drugs among one's possessions or inside of one's bloodstream.

Example: None of y'all get into my car if you're dirty.


Definition: Used as an intensifier, especially in conjunction with "great".

Example: He lives in a dirty great mansion.


Definition: Sleety; gusty; stormy.

Example: dirty weather


Definition: Of an alcoholic beverage, especially a cocktail or mixed drink: served with the juice of olives.

Example: dirty martini


Definition: Of food, indulgent in an unhealthy way.

Example: The waiter served dirty burgers to the customers.

icon arrow

dirty

Phonetic: "/ˈdɜːti/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a dirty manner.

Example: to play dirty

icon arrow

bra

Phonetic: "/bɹɑː/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item of underwear worn to support the breasts; now commonly shortened to bra.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!