elemento neutro

Kullanım örnekleri

elemento neutro
identity element
icon arrow

identity

Phonetic: "/aɪˈdɛntəti/"

Part Of Speech: noun


Definition: Sameness, identicalness; the quality or fact of (several specified things) being the same.


Definition: The difference or character that marks off an individual or collective from the rest of the same kind, selfhood, sense of who something or someone or oneself is, or the recurring characteristics that enable the recognition of such an individual or group by others or themself.

Example: I've been through so many changes, I have no sense of identity.


Definition: A name or persona—a mask or appearance one presents to the world—by which one is known.

Example: This criminal has taken on several identities.


Definition: An equation which always holds true regardless of the choice of input variables.


Definition: Any function which maps all elements of its domain to themselves.


Definition: An element of an algebraic structure which, when applied to another element under an operation in that structure, yields this second element.


Definition: A well-known or famous person.

Example: 2013 April 4, "Cricket identities consult lawyers", New Zealand Herald

icon arrow

element

Phonetic: "/ˈɛlɪmənt/"

Part Of Speech: noun


Definition: One of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based.

Example: Letters are the elements of written language.


Definition: A small part of the whole.

Example: an element of doubt;  an element of the picture


Definition: The sky.


Definition: (with "the") Atmospheric forces such as strong winds and rains.

Example: exposed to the elements


Definition: A place or state of being that an individual or object is best suited to.

Example: to be in one's element


Definition: (usually in the plural) The bread and wine taken at Holy Communion.


Definition: A group of people within a larger group having a particular common characteristic.

Example: You sometimes find the hooligan element at football matches.


Definition: A component in electrical equipment, often in the form of a coil, having a high resistance, thereby generating heat when a current is passed through it.

Example: The element in this electric kettle can heat the water in under a minute.


Definition: One of the conceptual objects in a markup language, usually represented in text by tags.

icon arrow

element

Phonetic: "/ˈɛlɪmənt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To compound of elements.


Definition: To constitute and be the elements of.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!