flux de diffusion

Kullanım örnekleri

flux de diffusion
broadcast stream
icon arrow

broadcast

Phonetic: "/ˈbɹɑdkæst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A transmission of a radio or television programme intended to be received by anyone with a receiver.


Definition: A programme (bulletin, documentary, show, etc.) so transmitted.

Example: The DJ was feeling nervous before his first national broadcast.


Definition: The act of scattering seed; a crop grown from such seed.

icon arrow

broadcast

Phonetic: "/ˈbɹɑdkæst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To transmit a message or signal through radio waves or electronic means.


Definition: To transmit a message over a wide area; specifically, to send an email in a single transmission to a (typically large) number of people.


Definition: To appear as a performer, presenter, or speaker in a broadcast programme.


Definition: To sow seeds over a wide area.

icon arrow

broadcast

Phonetic: "/ˈbɹɑdkæst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Cast or scattered widely in all directions; cast abroad.


Definition: Communicated, signalled, or transmitted through radio waves or electronic means.


Definition: Relating to transmissions of messages or signals through radio waves or electronic means.

icon arrow

broadcast

Phonetic: "/ˈbɹɑdkæst/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Widely in all directions; abroad.


Definition: By having its seeds sown over a wide area.

icon arrow

stream

Phonetic: "/stɹiːm/"

Part Of Speech: noun


Definition: A small river; a large creek; a body of moving water confined by banks.


Definition: A thin connected passing of a liquid through a lighter gas (e.g. air).

Example: He poured the milk in a thin stream from the jug to the glass.


Definition: Any steady flow or succession of material, such as water, air, radio signal or words.

Example: Her constant nagging was to him a stream of abuse.


Definition: (umbrella term) All moving waters.


Definition: A source or repository of data that can be read or written only sequentially.


Definition: A particular path, channel, division, or way of proceeding.

Example: Haredi Judaism is a stream of Orthodox Judaism characterized by rejection of modern secular culture.


Definition: A division of a school year by perceived ability.

Example: All of the bright kids went into the A stream, but I was in the B stream.


Definition: A live stream.

icon arrow

stream

Phonetic: "/stɹiːm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To flow in a continuous or steady manner, like a liquid.


Definition: To extend; to stretch out with a wavy motion; to float in the wind.

Example: A flag streams in the wind.


Definition: To discharge in a stream.

Example: The soldier's wound was streaming blood.


Definition: To push continuous data (e.g. music) from a server to a client computer while it is being used (played) on the client.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.