uzay kafes sistemi

Kullanım örnekleri

uzay kafes sistemi
space frame system
icon arrow

space

Phonetic: "/speɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: (heading) Of time.


Definition: (heading) Unlimited or generalized extent, physical or otherwise.


Definition: (heading) A bounded or specific extent, physical or otherwise.

icon arrow

space

Phonetic: "/speɪs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To roam, walk, wander.


Definition: To set some distance apart.


Definition: To insert or utilise spaces in a written text.


Definition: To eject into outer space, usually without a space suit.


Definition: To travel into and through outer space.

icon arrow

frame

Phonetic: "/fɹeɪm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The structural elements of a building or other constructed object.

Example: Now that the frame is complete, we can start on the walls.


Definition: Anything composed of parts fitted and united together; a fabric; a structure.


Definition: The structure of a person's body; the human body.

Example: His starved flesh hung loosely on his once imposing frame.


Definition: A rigid, generally rectangular mounting for paper, canvas or other flexible material.

Example: The painting was housed in a beautifully carved frame.


Definition: A piece of photographic film containing an image.

Example: A film projector shows many frames in a single second.


Definition: A context for understanding or interpretation.

Example: In this frame, it's easy to ask the question that the investigators missed.


Definition: A complete game of snooker, from break-off until all the balls (or as many as necessary to win) have been potted.


Definition: An independent chunk of data sent over a network.


Definition: A set of balls whose results are added together for scoring purposes. Usually two balls, but only one ball in the case of a strike, and three balls in the case of a strike or a spare in the last frame of a game.


Definition: A movable structure used for the cultivation or the sheltering of plants.

Example: a forcing-frame; a cucumber frame


Definition: The outer decorated portion of a stamp's image, often repeated on several issues although the inner picture may change.


Definition: The outer circle of a cancellation mark.


Definition: A division of time on a multimedia timeline, such as 1/30th or 1/60th of a second.


Definition: An individually scrollable region of a webpage.


Definition: An inning.


Definition: Any of certain machines built upon or within framework.

Example: a stocking frame; a lace frame; a spinning frame


Definition: Frame of mind; disposition.

Example: to be always in a happy frame


Definition: Contrivance; the act of devising or scheming.


Definition: A stage or level of a video game.


Definition: ("reading frame") A way of dividing nucleotide sequences into a set of consecutive triplets.


Definition: A form of knowledge representation in artificial intelligence.


Definition: A complete lattice in which meets distribute over arbitrary joins.

icon arrow

frame

Phonetic: "/fɹeɪm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To fit, as for a specific end or purpose; make suitable or comfortable; adapt; adjust.


Definition: To construct by fitting or uniting together various parts; fabricate by union of constituent parts.


Definition: To bring or put into form or order; adjust the parts or elements of; compose; contrive; plan; devise.


Definition: Of a constructed object such as a building, to put together the structural elements.

Example: Once we finish framing the house, we'll hang tin on the roof.


Definition: Of a picture such as a painting or photograph, to place inside a decorative border.


Definition: To position visually within a fixed boundary.

Example: The director frames the fishing scene very well.


Definition: To construct in words so as to establish a context for understanding or interpretation.

Example: How would you frame your accomplishments?


Definition: Conspire to incriminate falsely a presumably innocent person. See frameup.

Example: The gun had obviously been placed in her car in an effort to frame her.


Definition: To wash ore with the aid of a frame.


Definition: To move.


Definition: To proceed; to go.


Definition: To hit (the ball) with the frame of the racquet rather than the strings (normally a mishit).


Definition: To strengthen; refresh; support.


Definition: To execute; perform.

Example: All have sworn him an oath that they should frame his will on earth.


Definition: To cause; to bring about; to produce.


Definition: To profit; avail.


Definition: To fit; accord.


Definition: To succeed in doing or trying to do something; manage.

icon arrow

system

Part Of Speech: noun


Definition: A collection of organized things; a whole composed of relationships among its members.

Example: There are eight planets in the solar system.


Definition: A method or way of organizing or planning.

Example: Followers should have a system to follow that works in their interests, not against them.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.