nesne

Kullanım örnekleri

nesne
article
icon arrow

article

Phonetic: "/ˈɑːtɪkəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A piece of nonfictional writing such as a story, report, opinion piece, or entry in a newspaper, magazine, journal, dictionary, encyclopedia, etc.


Definition: An object, a member of a group or class.

Example: a sales article


Definition: (grammar) A part of speech that indicates, specifies and limits a noun (a, an, or the in English). In some languages the article may appear as an ending (e.g. definite article in Swedish) or there may be none (e.g. Russian, Pashto).


Definition: A section of a legal document, bylaws, etc. or, in the plural, the entire document seen as a collection of these.

Example: The Articles of War are a set of regulations [...] to govern the conduct of [...] military [...] forces


Definition: A genuine article.


Definition: A part or segment of something joined to other parts, or, in combination, forming a structured set.

Example: Each of the chelicerae is composed of two articles, forming a powerful pincer.


Definition: A person; an individual.

Example: a shrewd article


Definition: A wench.

Example: She's a prime article (whip slang), she's a devilish good piece, a hell of a goer.


Definition: Subject matter; concern.


Definition: A distinct part.


Definition: A precise point in time; a moment.

icon arrow

article

Phonetic: "/ˈɑːtɪkəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bind by articles of apprenticeship.

Example: to article an apprentice to a mechanic


Definition: To accuse or charge by an exhibition of articles or accusations.


Definition: To formulate in articles; to set forth in distinct particulars.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.