kök çakra

Kullanım örnekleri

kök çakra
root chakra
icon arrow

root

Phonetic: "/ɹuːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: The part of a plant, generally underground, that anchors and supports the plant body, absorbs and stores water and nutrients, and in some plants is able to perform vegetative reproduction.

Example: This tree's roots can go as deep as twenty metres underground.


Definition: A root vegetable.


Definition: The part of a tooth extending into the bone holding the tooth in place.

Example: Root damage is a common problem of overbrushing.


Definition: The part of a hair under the skin that holds the hair in place.

Example: The root is the only part of the hair that is alive.


Definition: The part of a hair near the skin that has not been dyed, permed, or otherwise treated.

Example: He dyed his hair black last month, so the grey roots can be seen.


Definition: The primary source; origin.

Example: The love of money is the root of all evil.


Definition: Of a number or expression, a number which, when raised to a specified power, yields the specified number or expression.

Example: The cube root of 27 is 3.


Definition: A square root (understood if no power is specified; in which case, “the root of” is often abbreviated to “root”).

Example: Multiply by root 2.


Definition: A zero (of an equation).


Definition: The single node of a tree that has no parent.


Definition: The primary lexical unit of a word, which carries the most significant aspects of semantic content and cannot be reduced into smaller constituents. Inflectional stems often derive from roots.


Definition: (philology) A word from which another word or words are derived.


Definition: The fundamental tone of any chord; the tone from whose harmonics, or overtones, a chord is composed.


Definition: The lowest place, position, or part.


Definition: In UNIX terminology, the first user account with complete access to the operating system and its configuration, found at the root of the directory structure; the person who manages accounts on a UNIX system.

Example: I have to log in as root before I do that.


Definition: The highest directory of a directory structure which may contain both files and subdirectories.

Example: I installed the files in the root directory.


Definition: A penis, especially the base of a penis.

icon arrow

root

Phonetic: "/ɹuːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To grow roots; to enter the earth, as roots; to take root and begin to grow.

Example: The cuttings are starting to root.


Definition: To prepare, oversee, or otherwise cause the rooting of cuttings

Example: We rooted some cuttings last summer.


Definition: To be firmly fixed; to be established.


Definition: To get root or priviledged access on a computer system or mobile phone, often through bypassing some security mechanism.

Example: I want to root my Android phone so I can remove the preinstalled crapware.

icon arrow

chakra

Phonetic: "/ˈtʃæk.ɹə/"

Part Of Speech: noun


Definition: (Ayurveda) Any of (at least more than) seven centres of spiritual energy in the body, according to Ayurveda philosophy.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.