kariyer/iş değiştirme

Kullanım örnekleri

kariyer/iş değiştirme
career move
icon arrow

career

Phonetic: "/kəˈɹɪə/"

Part Of Speech: noun


Definition: One's calling in life; a person's occupation; one's profession.


Definition: General course of action or conduct in life, or in a particular part of it.

Example: Washington's career as a soldier


Definition: Speed.


Definition: A jouster's path during a joust.


Definition: A short gallop of a horse.


Definition: The flight of a hawk.


Definition: A racecourse; the ground run over.

icon arrow

career

Phonetic: "/kəˈɹɪə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move rapidly straight ahead, especially in an uncontrolled way.

Example: The car careered down the road, missed the curve, and went through a hedge.

icon arrow

move

Phonetic: "/muːv/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of moving; a movement.

Example: A slight move of the tiller, and the boat will go off course.


Definition: An act for the attainment of an object; a step in the execution of a plan or purpose.

Example: He made another move towards becoming a naturalized citizen.


Definition: A formalized or practiced action used in athletics, dance, physical exercise, self-defense, hand-to-hand combat, etc.

Example: She always gets spontaneous applause for that one move.


Definition: The event of changing one's residence.

Example: The move into my fiancé's house took two long days.


Definition: A change in strategy.

Example: I am worried about our boss's move.


Definition: A transfer, a change from one employer to another.


Definition: The act of moving a token on a gameboard from one position to another according to the rules of the game.

Example: If you roll a six, you can make two moves.

icon arrow

move

Phonetic: "/muːv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To change place or posture; to go, in any manner, from one place or position to another.

Example: A ship moves rapidly.


Definition: To act; to take action; to begin to act

Example: Come on guys, let's move: there's work to do!


Definition: To change residence, for example from one house, town, or state, to another; to go and live at another place. See also move out and move in.

Example: I decided to move to the country for a more peaceful life.


Definition: (and other games) To change the place of a piece in accordance with the rules of the game.

Example: My opponent's counter was moving much quicker round the board than mine.


Definition: To cause to change place or posture in any manner; to set in motion; to carry, convey, draw, or push from one place to another

Example: The horse moves a carriage.


Definition: To transfer (a piece or man) from one space or position to another, according to the rules of the game

Example: She moved the queen closer to the centre of the board.


Definition: To excite to action by the presentation of motives; to rouse by representation, persuasion, or appeal; to influence.

Example: This song moves me to dance.


Definition: To arouse the feelings or passions of; especially, to excite to tenderness or compassion, to excite (for example, an emotion).

Example: That book really moved me.


Definition: To propose; to recommend; specifically, to propose formally for consideration and determination, in a deliberative assembly; to submit

Example: I move to repeal the rule regarding obligatory school uniform.


Definition: To mention; to raise (a question); to suggest (a course of action); to lodge (a complaint).


Definition: To incite, urge (someone to do something); to solicit (someone for or of an issue); to make a proposal to.


Definition: To apply to, as for aid.


Definition: To request an action from the court.

Example: An attorney moved the court to issue a restraining order.


Definition: To bow or salute upon meeting.


Definition: To sell, to market (especially, but not exclusively, illegal products)

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.