ensalada de habas

Kullanım örnekleri

ensalada de habas
broad bean salad
icon arrow

broad

Phonetic: "/bɹɑd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A shallow lake, one of a number of bodies of water in eastern Norfolk and Suffolk.


Definition: A lathe tool for turning down the insides and bottoms of cylinders.


Definition: A British gold coin worth 20 shillings, issued by the Commonwealth of England in 1656.

icon arrow

broad

Phonetic: "/bɹɑd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Wide in extent or scope.

Example: the broad expanse of ocean


Definition: Extended, in the sense of diffused; open; clear; full.


Definition: Having a large measure of any thing or quality; unlimited; unrestrained.


Definition: Comprehensive; liberal; enlarged.


Definition: Plain; evident.

Example: a broad hint


Definition: (writing) Unsubtle; obvious.


Definition: Free; unrestrained; unconfined.


Definition: Gross; coarse; indelicate.

Example: a broad compliment; a broad joke; broad humour


Definition: (of an accent) Strongly regional.


Definition: (Gaelic languages) Velarized, i.e. not palatalized.

icon arrow

bean

Phonetic: "/biːn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A reusable software component written in Java.

icon arrow

bean

Phonetic: "/biːn/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any plant of several genera of the taxonomic family Fabaceae that produces large edible seeds or edible seedpods.


Definition: The large edible seed of such a plant (for example, a broad bean, navy bean or garbanzo bean).


Definition: The edible seedpod of such a plant.


Definition: (by extension) The bean-like seed of certain other plants, such a a vanilla bean or (especially) a coffee bean.


Definition: (by extension) An object resembling a pea or bean in shape, often made from plastic or styrofoam and used in large numbers as packing material or as stuffing for beanbags and similar items.


Definition: The head or brain.


Definition: The clitoris.


Definition: A person.


Definition: A guinea coin.


Definition: (usually in the negative) Money.

Example: I haven't got a bean.

icon arrow

bean

Phonetic: "/biːn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hit deliberately with a projectile, especially in the head.

Example: The pitcher beaned the batter, rather than letting him hit another home run.

icon arrow

salad

Phonetic: "/ˈsæləd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A food made primarily of a mixture of raw or cold ingredients, typically vegetables, usually served with a dressing such as vinegar or mayonnaise.


Definition: A raw vegetable of the kind used in salads.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.