combinación perfecta

Kullanım örnekleri

combinación perfecta
perfect combination
icon arrow

perfect

Phonetic: "/ˈpɜː.fɛkt/"

Part Of Speech: noun


Definition: (grammar) The perfect tense, or a form in that tense.


Definition: A perfect score; the achievement of finishing a stage or task with no mistakes.

icon arrow

perfect

Phonetic: "/ˈpɜː.fɛkt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Fitting its definition precisely.

Example: a perfect circle


Definition: Having all of its parts in harmony with a common purpose.

Example: That bucket with the hole in the bottom is a poor bucket, but it is perfect for watering plants.


Definition: Without fault or mistake; thoroughly skilled or talented.

Example: Practice makes perfect.


Definition: Excellent and delightful in all respects.

Example: a perfect day


Definition: Of a number: equal to the sum of its proper divisors.

Example: 6 is perfect because the sum of its proper divisors, 1, 2, and 3, which is 6, is equal to the number itself.


Definition: (grammar, of a tense or verb form) Representing a completed action.


Definition: Sexually mature and fully differentiated.


Definition: Of flowers, having both male parts (stamens) and female parts (carpels).


Definition: Of a set: equal to its set of limit points, i.e. set A is perfect if A=A'.


Definition: Describing an interval or any compound interval of a unison, octave, or fourths and fifths that are not tritones.


Definition: (of a cocktail) Made with equal parts of sweet and dry vermouth.

Example: a perfect Manhattan; a perfect Rob Roy


Definition: Well informed; certain; sure.


Definition: Innocent, guiltless.

icon arrow

combination

Phonetic: "/kɒmbɪˈneɪʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of combining, the state of being combined or the result of combining.


Definition: An object formed by combining.


Definition: A sequence of numbers or letters used to open a combination lock.


Definition: One or more elements selected from a set without regard to the order of selection.


Definition: An association or alliance of people for some common purpose.


Definition: A combination shot; a billiard; a shot where the cue ball hits a ball that strikes another ball on the table.


Definition: A motorcycle and sidecar.


Definition: A rapid sequence of punches or strikes in boxing or other combat sports.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.