ciltleme makinesi

Kullanım örnekleri

ciltleme makinesi
binding machine
icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To tie; to confine by any ligature.


Definition: To cohere or stick together in a mass.

Example: Just to make the cheese more binding


Definition: To be restrained from motion, or from customary or natural action, as by friction.

Example: I wish I knew why the sewing machine binds up after I use it for a while.


Definition: To exert a binding or restraining influence.

Example: These are the ties that bind.


Definition: To tie or fasten tightly together, with a cord, band, ligature, chain, etc.

Example: to bind grain in bundles  to bind a prisoner


Definition: To confine, restrain, or hold by physical force or influence of any kind.

Example: Frost binds the earth.


Definition: To couple.


Definition: To oblige, restrain, or hold, by authority, law, duty, promise, vow, affection, or other social tie.

Example: to bind the conscience  to bind by kindness  bound by affection  commerce binds nations to each other


Definition: To put (a person) under definite legal obligations, especially, under the obligation of a bond or covenant.


Definition: To place under legal obligation to serve.

Example: to bind an apprentice  bound out to service


Definition: To protect or strengthen by applying a band or binding, as the edge of a carpet or garment.


Definition: To make fast (a thing) about or upon something, as by tying; to encircle with something.

Example: to bind a belt about one  to bind a compress upon a wound


Definition: To cover, as with a bandage.

Example: to bind up a wound


Definition: To prevent or restrain from customary or natural action, as by producing constipation.

Example: Certain drugs bind the bowels.


Definition: To put together in a cover, as of books.

Example: The three novels were bound together.


Definition: To make two or more elements stick together.


Definition: To associate an identifier with a value; to associate a variable name, method name, etc. with the content of a storage location.


Definition: To complain; to whine about something.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An item (usually rope, tape, or string) used to hold two or more things together.


Definition: The spine of a book where the pages are held together.


Definition: A finishing on a seam or hem of a garment.


Definition: The association of a named item with an element of a program.


Definition: The interface of a library with a programming language other than one it is written in.

Example: The Python binding is automatically generated.


Definition: The action or result of making two or more molecules stick together.

icon arrow

binding

Phonetic: "/ˈbaɪndɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an agreement, contract, etc.) Imposing stipulations or requirements that must be honoured.

Example: This contract is a legally binding agreement.


Definition: (of food) Having the effect of counteracting diarrhea.

Example: Bananas and white bread are sometimes considered binding.

icon arrow

machine

Part Of Speech: noun


Definition: A device that directs and controls energy, often in the form of movement or electricity, to produce a certain effect.


Definition: A vehicle operated mechanically, such as an automobile or an airplane.


Definition: (abbreviation) An answering machine or, by extension, voice mail.

Example: I called you earlier, but all I got was the machine.


Definition: A computer.

Example: Game developers assume they're pushing the limits of the machine.


Definition: A person or organisation that seemingly acts like a machine, being particularly efficient, single-minded, or unemotional.

Example: Bruce Campbell was a "demon-killing machine" because he made quick work of killing demons.


Definition: Especially, the group that controls a political or similar organization; a combination of persons acting together for a common purpose, with the agencies which they use.


Definition: Supernatural agency in a poem, or a superhuman being introduced to perform some exploit.


Definition: The system of special interest groups that supports a political party, especially in urban areas.


Definition: Penis.


Definition: A contrivance in the Ancient Greek theatre for indicating a change of scene, by means of which a god might cross the stage or deliver a divine message; the deus ex machina.


Definition: A bathing machine.

icon arrow

machine

Part Of Speech: verb


Definition: To make by machinery.


Definition: To shape or finish by machinery.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!