blog konusu

Kullanım örnekleri

blog konusu
blog post
icon arrow

blog

Phonetic: "/blɑɡ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A website that allows users to reflect, share opinions, and discuss various topics in the form of an online journal, sometimes letting readers comment on their posts. Most blogs are written in a slightly informal tone (personal journals, news, businesses, etc.)


Definition: An individual post to a blog.

Example: This blog was originally posted on my personal site but is reproduced on the forums for greater visibility.

icon arrow

blog

Phonetic: "/blɑɡ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To contribute to a blog.

icon arrow

post

Phonetic: "/pəʊst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A long dowel or plank protruding from the ground; a fencepost; a lightpost.

Example: ram a post into the ground


Definition: A stud; a two-by-four.


Definition: A pole in a battery.


Definition: A long, narrow piece inserted into a root canal to provide retention for a crown.


Definition: (chiefly a cappella) A prolonged final melody note, among moving harmony notes.


Definition: A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.


Definition: A goalpost.


Definition: A location on a basketball court near the basket.


Definition: The doorpost of a victualler's shop or inn, on which were chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.

icon arrow

post

Phonetic: "/pəʊst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.

Example: Post no bills.


Definition: To hold up to public blame or reproach; to advertise opprobriously; to denounce by public proclamation.

Example: to post someone for cowardice


Definition: To carry (an account) from the journal to the ledger.


Definition: To inform; to give the news to; to make acquainted with the details of a subject; often with up.


Definition: To pay (a blind).

Example: Since Jim was new to the game, he had to post $4 in order to receive a hand.


Definition: To put content online, usually through a publicly accessible mean, such as a video channel, gallery, message board, blog etc.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!